Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.krecik.sklep.pl

 • 1 Czego ten dokument dotyczy

Ten dokument reguluje zasady korzystania przez Ciebie z prowadzonego przez nas sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.krecik.sklep.pl, a w szczególności (choć nie wyłącznie) zasady działania sklepu, zasady dokonywania zakupów i rozliczeń za nie czy zasady rezygnacji z usług lub zakupów.

Regulamin stanowi integralną część wszelkiego rodzaju umów zawieranych między nami a Tobą tj. umów sprzedaży i umów o świadczenie usług. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym, jeśli chcesz coś u nas kupić lub chcesz, abyśmy świadczyli Ci usługi szkoleniowe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem, polityką prywatności czy jakimikolwiek innymi zasadami działania naszego sklepu zawsze możesz do nas napisać na adres: kontakt@krecik.sklep.pl

 • 2 Kogo ten dokument dotyczy
 1. My – Krecik Sklep z Marzeniami Marzena Stupkiewicz-Miry, ul. Aleksandra Brücknera 37D, 30-394 Kraków; NIP: 6842619559; REGON: 522394236, wpisana do CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie w naszym sklepie.
 3. Sklep internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.krecik.sklep.pl
 4. Konsument – Ty, o ile korzystasz z naszych usług lub robisz zakupy w naszym sklepie jako osoba fizyczna bez związku z ewentualnie prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 3 Jak działa nasz sklep
 1. Ceny towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w sklepie cena za towar oraz cena dostawy.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w sklepie.
 4. Następnie wybierasz z dostępnych w sklepie sposobu dostawy oraz metody płatności oraz musisz podać wszystkie dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Ciebie Regulaminu.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a nami.
 7. Umożliwiamy założenie konta w naszym sklepie, choć nie jest to wymagane do zakupów. Niezależnie od tego poprosimy Cię o podanie następujących danych na Twój temat:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania z miejscowością o kodem pocztowym,
  3. Numer telefonu,
  4. Adres e-mail.
  5. Dane do wysyłki towaru.
 8. Powyższe dane są nam niezbędne do sprzedaży towarów.
 9. Jeśli chciałbyś otrzymać fakturę wystawioną na prowadzoną działalność gospodarczą, poprosimy Cię również o podanie nazwy firmy (wraz z adresem) oraz numeru NIP. Bez podania tych danych nie będziemy mogli wystawić faktury.
 • 4 Jak działają płatności?
 1. Ceny wszystkich produktów w naszym sklepie podajemy w złotych polskich. Podajemy ceny brutto, czyli takie, które zawierają podatek VAT. Jeżeli którakolwiek cena będzie ceną netto (tj. niezawierającą podatku VAT), wyraźnie to wskażemy przy wysokości ceny. Stosujemy zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
 2. Za zakupione u nas produkty i szkolenia możesz zapłacić w następujący sposób:
  1. Tradycyjnym przelewem na nasz rachunek bankowy, który Ci wskażemy,
  2. Przelewem błyskawicznym (tzw. pay-by-link),
  3. BLIK-iem,
 3. Operatorami płatności w zakresie form płatności online są spółki Blue Media S. A. oraz PayPro S.A.
 4. Jesteś zobowiązany do dokonania płatności (przez co rozumiemy wpływ środków na nasz rachunek bankowy lub uzyskanie potwierdzenia zaksięgowania środków u operatora płatności) w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeśli nie dokonasz zapłaty w tym terminie, Twoje zamówienie zostanie anulowane.
 5. Jeśli zwrócimy ci pieniądze, to niezależnie od wybranej metody płatności pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy podpięty do formy płatności, z której skorzystałeś płacąc za nasze usługi lub produkty.
 6. Do ceny produktu możemy doliczyć koszty obsługi płatności lub dostawy. Jeżeli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym przed przejściem do serwisu operatora płatności.
 7. Faktury wystawiamy na życzenie i przesyłamy w formie elektronicznej, na adres mailowy, który podasz przy zamówieniu lub rejestracji konta. Akceptując niniejszy regulamin, wyrażasz na to zgodę. Wystawiamy również faktury w formie papierowej – jeśli chciałbyś otrzymać fakturę pocztą, zgłoś to przy zamówieniu.
 • 5 Jak dostarczamy Twoje zakupy
 1. Zobowiązujemy do dostarczenia towaru zgodnego z opisem. Ponieważ sprzedajemy głównie towary używane, staramy się dokładnie opisywać ewentualne wady wynikające z wieloletniej eksploatacji towarów.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w sklepie.
 3. W przypadku, gdy wybierzesz płatność z góry za zamówienie, sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia w ciągu 48h po jego opłaceniu.
 4. W przypadku, gdy wybierzesz sposób płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania naszego rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia zakupisz towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Towary zakupione w sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybierze kupujący spośród dostępnych w zamówieniu.
 • 6 Rezygnacja z naszych usług i odstąpienie od umowy – w jakich sytuacjach Ci przysługuje?
 1. Jeżeli kupujesz u nas jakiś produkt jako konsument lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (o ile dokonujesz zakupu bez związku z zawodowym charakterem Twojej działalności), masz prawo do odstąpienia od umowy (bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny) w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty dostarczenia rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeśli otworzysz oryginalne opakowanie zawierające nośnik po jego doręczeniu. Dotyczy to nośników oznaczonych jako "w folii". Dotyczy to również oryginalnych opakowań produktów oznaczonych w sklepie jako MISB. MISB (Mint in sealed box) oznacza u nas zabawkę/klocki/elementy kolekcjonerskie, które są w takim stanie, w jakim zostały zakupione. Fabrycznym, nieotwieranym, bez ingerencji do wnętrza opakowania. Dotyczy to przedmiotów sprzedawanych w pudełkach.
 3. Odstąpienie od umowy powoduje, że zawarta między nami a Tobą umowa traktowana jest jak nigdy niezawarta. W takim przypadku zarówno my, jak i Ty zobowiązani jesteśmy do zwrotu tego, co otrzymaliśmy w ramach umowy.
 4. Zwrotu płatności dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania od Ciebie oświadczenia o zwrocie.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Wyżej opisane prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeśli zaistnieje jedna z niżej opisanych sytuacji:
  1. Wykonamy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i poinformujemy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracisz prawo odstąpienia od umowy,
  2. Jeśli przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. Jeśli dostarczamy treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Odstąpić od umowy możesz w formie wiadomości e-mail lub listownie. Możesz przy tym użyć formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, choć nie jest to konieczne.
 8. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, będziesz musiał również ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów zostaniesz poinformowany przez nas w opisie towaru w sklepie lub podczas składania zamówienia.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 12. Po upłynięciu terminu do odstąpienia od umowy, odstąpienie nie jest możliwe. W takim przypadku nie możesz domagać się od nas zwrotu zapłaconych na naszą rzecz kosztów ani w całości, ani w części.
 • 7 Jak możesz złożyć reklamację?
 1. Pamiętaj, że masz możliwość złożenia reklamacji, jeśli jesteś niezadowolony z dostarczonych towarów.
 2. Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi tzn. jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, o której nie ma mowy w opisie produktu. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów możesz złożyć drogą mailową na adres kontakt@krecik.sklep.pl lub korespondencyjnie na nasz adres.
 4. Wnosząc reklamację, podaj następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Powiadomimy Cię o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w terminie czternastu dni od jej otrzymania tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja chyba, że zastrzeżesz inną formę kontaktu.
 6. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wspólnie ustalamy, że wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu. Przede wszystkim ustalamy z Tobą, że jako sprzedawca nie będziemy ponosić odpowiedzialności także za wady ukryte produktu. Postanowienie to nie dotyczy Cię, jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, a umowę z nami zawarłeś bez związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością zawodową.
 7. Informujemy, że masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możesz w tym celu:
  1. złożyć skargę poprzez unijną platformę ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
  2. złożyć wniosek do Inspekcji Handlowej (uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595),
  3. zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta.
 • 8 Jak przetwarzamy Twoje dane?
 1. Kiedy dokonujesz u nas zakupów towarów, przetwarzany Twoje dane osobowe. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do wykonania na Twoją rzecz usług lub sprzedaży Ci towarów.
 2. Dane wykorzystywać będziemy w celu realizacji Twojego zamówienia, a także do kontaktu z Tobą. Mogą być one przekazane do podmiotów trzecich, takich jak operator płatności czy przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą towarów.
 3. Twoje dane przetwarzany na podstawie powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwanego „RODO”),
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dokładne zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem Polityka prywatności
 • 9 Co, jeśli jakieś postanowienie nie znajduje się w tym regulaminie?

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosujemy przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski.

 • 10 Zmiany w regulaminie – kiedy i w jakim trybie możemy je wprowadzić?
 1. Ten regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2022
 2. Ten regulamin może ulegać zmianie. O każdej zmianie poinformujemy Cię z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (tj. tydzień przed wejściem w życie zmian).
 3. O zmianie regulaminu poinformujemy Cię w wiadomości e-mail lub przy kolejnym logowaniu na Twoje konto.
 4. Jeżeli wykupisz u nas towar przed wprowadzeniem zmian w regulaminie, zastosowanie będzie miał do Ciebie regulamin z chwili, w której złożyłeś zamówienie i je opłaciłeś.

Załącznik – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Krecik Sklep z Marzeniami Marzena Stupkiewicz-Miry, ul. Aleksandra Brücknera 37D, 30-394 Kraków

Adres e-mail: kontakt@krecik.sklep.pl                                            

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl