Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zwroty i reklamacje

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie www.krecik.sklep.pl/regulamin

 • 6 Rezygnacja z naszych usług i odstąpienie od umowy – w jakich sytuacjach Ci przysługuje?
 1. Jeżeli kupujesz u nas jakiś produkt jako konsument lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (o ile dokonujesz zakupu bez związku z zawodowym charakterem Twojej działalności), masz prawo do odstąpienia od umowy (bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny) w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty dostarczenia rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeśli otworzysz oryginalne opakowanie zawierające nośnik po jego doręczeniu. Dotyczy to nośników oznaczonych jako "w folii". Dotyczy to również oryginalnych opakowań produktów oznaczonych w sklepie jako MISB. MISB (Mint in sealed box) oznacza u nas zabawkę/klocki/elementy kolekcjonerskie, które są w takim stanie, w jakim zostały zakupione. Fabrycznym, nieotwieranym, bez ingerencji do wnętrza opakowania. Dotyczy to przedmiotów sprzedawanych w pudełkach.
 3. Odstąpienie od umowy powoduje, że zawarta między nami a Tobą umowa traktowana jest jak nigdy niezawarta. W takim przypadku zarówno my, jak i Ty zobowiązani jesteśmy do zwrotu tego, co otrzymaliśmy w ramach umowy.
 4. Zwrotu płatności dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania od Ciebie oświadczenia o zwrocie.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Wyżej opisane prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeśli zaistnieje jedna z niżej opisanych sytuacji:
  1. Wykonamy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i poinformujemy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracisz prawo odstąpienia od umowy,
  2. Jeśli przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. Jeśli dostarczamy treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Odstąpić od umowy możesz w formie wiadomości e-mail lub listownie. Możesz przy tym użyć formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, choć nie jest to konieczne.
 8. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, będziesz musiał również ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów zostaniesz poinformowany przez nas w opisie towaru w sklepie lub podczas składania zamówienia.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 12. Po upłynięciu terminu do odstąpienia od umowy, odstąpienie nie jest możliwe. W takim przypadku nie możesz domagać się od nas zwrotu zapłaconych na naszą rzecz kosztów ani w całości, ani w części.
 • 7 Jak możesz złożyć reklamację?
 1. Pamiętaj, że masz możliwość złożenia reklamacji, jeśli jesteś niezadowolony z dostarczonych towarów.
 2. Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi tzn. jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, o której nie ma mowy w opisie produktu. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów możesz złożyć drogą mailową na adres kontakt@krecik.sklep.pl lub korespondencyjnie na nasz adres.
 4. Wnosząc reklamację, podaj następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Powiadomimy Cię o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w terminie czternastu dni od jej otrzymania tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja chyba, że zastrzeżesz inną formę kontaktu.
 6. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wspólnie ustalamy, że wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu. Przede wszystkim ustalamy z Tobą, że jako sprzedawca nie będziemy ponosić odpowiedzialności także za wady ukryte produktu. Postanowienie to nie dotyczy Cię, jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, a umowę z nami zawarłeś bez związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością zawodową.
 7. Informujemy, że masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możesz w tym celu:
  1. złożyć skargę poprzez unijną platformę ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
  2. złożyć wniosek do Inspekcji Handlowej (uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595),
  3. zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta.

 

Załącznik – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Krecik Sklep z Marzeniami Marzena Stupkiewicz-Miry, ul. Aleksandra Brücknera 37D, 30-394 Kraków

Adres e-mail: kontakt@krecik.sklep.pl                                            

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl